Кирил Георгиев

Кирил е главен координатор и сътрудник на поклонническия път. Завършил богословие в СУ. Работи в администрацията на Българската Православна Църква.

За мен походът е част от Църквата, защото в него са нейните членове. Чрез похода се присъединяват нови членове към Тялото Христово, защото има приобщаващ, катехизационен характер. Извървявайки пътя до Рилския манастир през планината по време на Богородичния пост, човек има възможност да помисли наблюдавайки творението за Твореца, за ближния и за себе си. Това е едно благодатно и благоприятно време от годината.

Profile details