Акатист от присноп. митр. Борис Неврокопски

Акатист от св. Серафим Соболев